Register- och dataskyddsspecifikationen

Registeransvarig: Finska Litteratursällskapet, Regeringsgatan 1, 00171 Helsingfors, Ulla Heiskanen

Registerskötare: Merja Aho (FILI), Leena Lahti (Luova toimisto La&La)

Registrets namn: Kääntöpiiri-tjänstens översättarregister

Användningsområde för personuppgifterna: Användarnas kontaktuppgifter och meritförteckningar är offentliga med undantag för de uppgifter vars offentlighet användaren själv kan ändra. Användaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Uppgifter I registret: förnamn, efternamn, e-post, land, webbplats, språkkunskaper, utbildning, översättningar, pågående översättning, provöversättningar

Kundregistrets konfidentialitet

Uppgifterna lagras i Kääntöpiiris och Gruppo-tjänstens skyddade databas, och översättarnas meritförteckningar är i regel offentliga. Uppgifter överlåtes endast till tredje part för tjänstens produktion. Uppgifter överlåtes inte utanför EU eller ETA. Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter, rätt att kräva korrigering av felaktig information samt rätt att neka användning av de uppgifter han/hon uppgett och även i övrigt utöva de rättigheter som garanteras I personuppgiftslagen. Förfrågningar kring detta skickas till adressen .

Användning av kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens huvudenhet. Kakorna innehåller ett individuellt id som gör det möjligt att identifiera användare.

Kakor används för att möjliggöra tjänster på webbplatser och underlätta användningen av tjänsterna. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av kakorna. Användaren kan hindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna I sin webbläsare.