Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, 00171 Helsinki, Ulla Heiskanen

Rekisterin käsittelijät: Merja Aho (FILI), Leena Lahti (Luova toimisto La&La)

Rekisterin nimi: Kääntöpiiri-palvelun kääntäjärekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Käyttäjien yhteystiedot ja ansioluettelot ovat julkisia lukuun ottamatta niitä tietoja, joiden julkisuuden käyttäjä voi itse muuttaa. Käyttäjä vastaa tietojensa oikeellisuudesta.

Rekisterin sisältämät tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti, maa, verkkosivut, kielitaito, koulutus, käännökset, työn alla oleva käännös, näytekäännökset

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Tiedot säilytetään Kääntöpiirin ja Gruppo-palvelun suojatussa tietokannassa, ja kääntäjien ansioluettelot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain palvelun tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan osoitteeseen .

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä käytetään verkkosivuilla palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia.