Översättarnas mötesplats

Kääntöpiiri är en mötesplats för översättare av finländsk litteratur som ägs av FILI och som bildades 2010. Den är öppen för både nybörjaröversättare och mer erfarna översättare som översätter finsk, finlandssvensk eller samisk litteratur till andra språk.

Moderator för Kääntöpiiri är Leena Lahti / La&La.

reduced
reduced
reduced
reduced